Bin Yıl Sonra kendisini “Sürdürülebilir” bir firma olarak tanımlamaktadır. Bu çerçevede çalışmalarını doğaya etkisi en düşük olacak şekilde sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Bin yıl Sonra’nın müşteri portföyünü tüm maddi getirilerden bağımsız olarak, yüksek iş etiğine sahip firmalardan oluşmaktadır.Bin Yıl Sonra,


- İnsan ve çevre sağlığına zarar veren ürün ya da hizmetler sunan,


- Manipülatif, kısa vadeli vaatler ile müşterisini zarara uğratan,


- Gerekli satış sonrası desteği vermeyen, kısa dönem ticari kar peşinde olan

firmalarla kesinlikle çalışmamaktadır.


Bin Yıl Sonra, güçlü ve etkili markalar için…